RSS
A A A K

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

DZP.3311-18/2017 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ZESTAWÓW DO SZYCIA ŁĄKOTEK, BŁON HIALURONOWYCH ORAZ AKCESORIÓW DO OCHRONY INDYWIDUALNEJ I RĘKAWIC

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
1) Specyfikacje przedmiotowo-kosztorysowe - Załącznik nr 1,
2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - Załącznik nr 2,
3) Wzór oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 3,
4) Formularz wzoru Oferty Wykonawcy - Załącznik nr 4,
7) Projekty umów dostawy - Załącznik nr 5,6.

Ogłoszenie o zamówieniu po zmianie

Pytania i odpowiedzi I

SIWZ, po zmianie

1) Specyfikacje przedmiotowo-kosztorysowe - Załącznik nr 1, po zmianie

2) Formularz wzoru Oferty Wykonawcy - Załącznik nr 4, po zmianie

3) Projekty umów dostawy - Załącznik nr 5,6, poz zmianie.

Pytania i odpowiedzi II
1) Str. nr 6, 11 SIWZ, po zmianie
2) Specyfikacje przedmiotowo-kosztorysowe - Załącznik nr 1, po zmianie
3) Projekty umów dostawy - Załącznik nr 5,6
4) Ogłoszenie po zmianie

Sprostowanie odpowiedzi z dnia 07.09.2017 r. - dot. zad. nr 9,
Specyfikacje przedmiotowo-kosztorysowe - Załącznik nr 1, po zmianach i sprostowaniu

Pytania i odpowiedzi po terminie III - dot. zad. nr 1,25

Druk z otwarcia

Zawiadomienie o wyniakch postepowania - cześć I  (zad. nr 3, 11, 14,18, 19, 21a, 26, 29a, 31, 32, 33,35 oraz 22, 24, 25 ,36)

Zawiadomienie o wynikach postępowania - część II (zad. nr 1,4,5,7,9,12,17,21,23,28)

Zawiadomienie o wynikach postepowania - część III (zad. nr 2,6,6a,8,10,13,15,20,27,29,30 oraz 16,34)

Opublikował: Marzena Szydłowska
Publikacja dnia: 08.08.2017 15:47
Publikacja ostatniej zmiany: 03.11.2017 13:17
Dokument oglądany razy: 2825
Podlega Ustawie