RSS
A A A K

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Majątek Szpitala

Szpital prowadzi samodzielną gospodarkę finansową pokrywając koszty swojej działalności i zobowiązań z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.
Wartość majątku Szpitala określają:

- fundusz założycielski,
- fundusz zakładu.
Wartość łączna na dzień 31.12.2016 r. - 41 976 624,38

Fundusz założycielski Szpitala stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Szpitala po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Podstawą gospodarki finansowej Szpitala są plany :
- finansowy,
- inwestycyjny
ustalane przez Dyrektora Szpitala.

Szpital decyduje sam o podziale zysku.
Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi mu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Województwa Lubelskiego oraz zakupionym lub otrzymanym majątkiem własnym.Opublikował: Wojciech Krzaczek
Publikacja dnia: 23.02.2017
Wytworzył: Wojciech Krzaczek
Data wytworzenia: 23.02.2017
Dokument oglądany razy: 1 194