RSS
A A A K

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wszelka korespondencja nadesłana do Szpitala odnotowywana jest w Dzienniku Korespondencyjnym, następnie kierowana przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych celem dalszego załatwienia.

Korespondencja wychodząca i przychodząca podlega ewidencjonowaniu w Dzienniku Korespondencyjnym Pism Wychodzących i Przychodzących w Kancelarii Szpitala.

Wyjaśnień na temat świadczeń medycznych udzielają lekarze lub Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.

Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Szpitalu odbywa się na podstawie zarządzenia Dyrektora Nr 20 z dnia 14 lutego 2014 roku. W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Szpitala przyjmuje w każdą środę w godz. 12.00-15.00.
W formie pisemnej, skargi i wnioski przyjmowane są w kancelarii Szpitala SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie we wszystkie dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.05.
Rejestr skarg i wniosków prowadzi zgodnie z procedurą przyjmowania i rozpatrywania skargi i wniosków w Szpitalu pracownik wyznaczony przez Dyrektora Szpitala.

Organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa regulamin pracy i regulamin organizacyjny.Opublikował: Wojciech Krzaczek
Publikacja dnia: 23.02.2017
Wytworzył: Wojciech Krzaczek
Data wytworzenia: 23.02.2017
Dokument oglądany razy: 1 133